LifeData
 
01 Thuê chỗ đặt máy chủ (Colocation)

- Trung tâm dữ liệu hạ tầng theo tiểu chuẩn quốc tế.

- Đảm bảo độ sẵn sàng online lên tới 99.9%.

- Không gian thiết kế hoàn hảo và bảo mật.

- Linh hoạt theo nhu cầu khách hàng để tiết kiệm chi phí

- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7/365

02 Dịch vụ Thuê máy chủ (Dedicated)

- Trung tâm dữ liệu hạ tầng theo tiểu chuẩn quốc tế.

- Đảm bảo độ sẵn sàng online lên tới 99.9%.

- Không gian thiết kế hoàn hảo và bảo mật.

- Linh hoạt theo nhu cầu khách hàng để tiết kiệm chi phí

- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7/365

03 Dịch vụ Server riêng ảo (VPS)

- Sử dụng một server ảo riêng với quyền quản trị cao nhất.

- Tiết kiệm được chi phí đầu tư server ban đầu.

- Có tính chất quản lý nội bộ riêng của doanh nghiệp.

- Trung tâm dữ liệu hạ tầng theo tiểu chuẩn quốc tế.

- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7/365

04 Thuê tủ Rack

- Trung tâm dữ liệu hạ tầng theo tiểu chuẩn quốc tế.

- Đảm bảo độ sẵn sàng online lên tới 99.9%.

- Đảm bảo cho an toàn dữ liệu và bảo mật.

- Linh hoạt theo nhu cầu khách hàng để tiết kiệm chi phí

- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7/365

 
 
 

Copyright 2024 LifeData.vn - TRUNG TÂM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU LIFEDATA , Tòa Nhà SBI, Khu CVPM Quang Trung, Đường Tô Ký, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
Dịch vụ Data Center, Trung tâm dữ liệu,Thuê máy chủ,Thuê chỗ đặt máy chủ,Co-location server,Thuê chỗ đặt server,Thuê server,thuê VPS, Máy chủ ảo,Hosting, Email,Lưu trữ dữ liệu.